مسئول هیئت علمی فرهنگی فاطمةالزهرا(س) اصفهان طی بیانیه ای حرمت شکنی دوتن از مداح نمایان در مجلس اباعبدالله(ع) رامحکوم کرد و به محضر امام زمان(عج) تسلیت گفت.


در قسمتی از این بیانیه آمده است:

آقایان مداح نما امیر.ک و علی.م بدانند که مادح امام حسین(ع)و عزاداران این حضرت رقاص نیستند وهمچنین مداح نمایانی دیگر که به عوعو کردن در این مجالس پرداخته و به عزاداران حسینی توهین میکنند بدانند جلسه این امام همام جای حرمت شکنی و شکستن دل حضرت بقیة الله(عج) نیست.

ودر جای دیگر بیانیه آمده است:

باید بدانند امام زمان(عج) به رقاص و ...  نیاز ندارد امام به چند نفر انسان با بصیرت و بامعرفت نیاز دارند.

در جلسه اربابمان اباعبدالله(ع) شعور بر شور ارجعیت دارد و شور بدون شعور هیچ نفعی برای ما ندارد.

ودر اواخر بیانیه آمده است:

آقای علی.م اینقدر بی سواد است که از لغت «رقاصه» که برای زنان بکار میرود برای خودش استفاده میکند.
برچسب ها : حرمت شکنی, رقاص عباس, رقاصه عباس, مداح نمایان, بیانیه, رقاص, رقاصم رقاصم رقاصه عباسم, رقاصم رقاصم رقاص عباسم, عوعو

موضوع :   مسئول هیئت ,